ခင်ဝင့်ဝါနဲ့ ဟန်နေတာတို့ရဲ့ ဟော်တယ်ခန်းထဲက ဗွီယိုဖိုင်တွေ

သရုပ်ဆောင် ခင်ဝင့်ဝါနဲ့ အဆိုတော်ဟန်နေတာတို့ဟာ ကြိတ်ပုန်းတွဲနေကြပြီး ဟော်တယ်ခန်းထဲက ဗွီယိုဖိုင်ထွက်လာတာကြောင့် လူအများဝေဖန်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။

ဗွီယိုဖိုင်ကို အောက်ဆုံးနားမှာတင်ပေးထားပါတယ်

သရုပ်ဆောင် ခင်ဝင့်ဝါနဲ့ အဆိုတော်ဟန်နေတာတို့ဟာ ကြိတ်ပုန်းတွဲနေကြပြီး ဟော်တယ်ခန်းထဲက ဗွီယိုဖိုင်ထွက်လာတာကြောင့် လူအများဝေဖန်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။

ဗွီယိုဖိုင်ကို အောက်ဆုံးနားမှာတင်ပေးထားပါတယ်

သရုပ်ဆောင် ခင်ဝင့်ဝါနဲ့ အဆိုတော်ဟန်နေတာတို့ဟာ ကြိတ်ပုန်းတွဲနေကြပြီး ဟော်တယ်ခန်းထဲက ဗွီယိုဖိုင်ထွက်လာတာကြောင့် လူအများဝေဖန်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။

ဗွီယိုဖိုင်ကို အောက်ဆုံးနားမှာတင်ပေးထားပါတယ်

သရုပ်ဆောင် ခင်ဝင့်ဝါနဲ့ အဆိုတော်ဟန်နေတာတို့ဟာ ကြိတ်ပုန်းတွဲနေကြပြီး ဟော်တယ်ခန်းထဲက ဗွီယိုဖိုင်ထွက်လာတာကြောင့် လူအများဝေဖန်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။

ဗွီယိုဖိုင်ကို အောက်ဆုံးနားမှာတင်ပေးထားပါတယ်

သရုပ်ဆောင် ခင်ဝင့်ဝါနဲ့ အဆိုတော်ဟန်နေတာတို့ဟာ ကြိတ်ပုန်းတွဲနေကြပြီး ဟော်တယ်ခန်းထဲက ဗွီယိုဖိုင်ထွက်လာတာကြောင့် လူအများဝေဖန်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။

ဗွီယိုဖိုင်ကို အောက်ဆုံးနားမှာတင်ပေးထားပါတယ်

သရုပ်ဆောင် ခင်ဝင့်ဝါနဲ့ အဆိုတော်ဟန်နေတာတို့ဟာ ကြိတ်ပုန်းတွဲနေကြပြီး ဟော်တယ်ခန်းထဲက ဗွီယိုဖိုင်ထွက်လာတာကြောင့် လူအများဝေဖန်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။

ဗွီယိုဖိုင်ကို အောက်ဆုံးနားမှာတင်ပေးထားပါတယ်

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*