ဘာအရည်အချင်းမှ မရှိပဲ ဖေ့စ်ဘွတ်ကို အသုံးချကာ ကျိကျိတက် ချမ်းသာသွားတဲ့ ဆယ်လီများ

ဘာအရည်အချင်းမှ မရှိပဲ ဖေ့စ်ဘွတ်ကို အသုံးချကာ ကျိကျိတက် ချမ်းသာသွားတဲ့ ဆယ်လီများ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*