၇ ရက်သားသမီးများအတွက် (နိုဝင်ဘာ၁၃ရက် နေ့ မှ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ရက် အတွင်း) တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း

တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း

၇ ရက်သားသမီးများအတွက် (နိုဝင်ဘာ၁၃ရက် နေ့ မှ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ရက် အတွင်း) တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်းများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*